Krpe od mikrovlakana

  • Microfiber Rags

    Krpe od mikrovlakana

    Mikrofibra (ili mikrovlakna) je sintetičko vlakno finije od jednog denijera ili decitexa / niti, čiji je promjer manji od deset mikrometara. Pramen svile otprilike je jedan denjer i otprilike petina promjera ljudske dlake.